Kirundi basic phrases

Basic vocabulary

 • Oya - no
 • Ego - yes
 • Ingo - come!
 • Cane - much, many, a lot, very (Ndashonje cane - I'm very hungry)
 • Gose (gose cane) - many, much (stronger than cane)
 • Buhorobuhoro/bukebuke - slowly
 • Mpore! - attention!
 • Bangwe! - stop!
 • Kira! - Bless you!
 • Kaze! - welcome! (often used "Karibu!" - swahili expression)
 • Amahera/amafranga - money
 • Sindabizi - I don't know
 • Ndibaza - maybe
 • Neza - good
 • Imodoka - a car

Greetings
 • Bwakeye / Mwaramutse - hello, good morning!
 • Mwiriwe - good afternoon/evening
 • Ijoro ryiza - good night
 • Turabonaye / Nakagaruka - see you later
 • N'agasaga - see you, good bye
 • Urakomeye? - how are you? (reply: ego/ndakomeye = I'm well)
 • Amakuru? - What's news?
 • Amahoro - peace, widely used as greetins (reply: n'amahoro)
 • Genda n'amahoro - go (be) in peace
 • Urugendo gwiza! - Have a good journey!

Expressing gratitude
 • Urakoze - thank you (addressing one person), murakoze (more than 1 person)
 • Urakoze cane - Thank you very much

Other useful expressions
 • canke - or
 • hehe? - where?
 • aha - here (Ni aha - It's here)
 • kuki? - why?
 • kuko - because
 • ninde? - who?
 • ryari? - when?
 • canecane - particularly, especially
 • ejo - tomorrow, yesterday (depends on the context)
 • vuba - soon
 • Amahera angahe? - How much does it cost?
 • Jewe nitwa - my name is
 • Ndashonje - I'm hungry
 • Ndanezerewe - I'm not happy
 • Ndihuta - I'm in hurry
 • Mfise itiro - I'm tired/I want to sleep
 • Ndarushe - I'm tired
 • Ndarwaye - I'm sick/ill
 • Nta mahera nsigaranye - I haven't got any money
 • Ntabara - Help!
 • Ndaje - I'm coming!
 • Ndashaka - I want/I would like
 • Mpa... - give me...
 • Urabesha, arabesha - you lie, he/she lies
 • Ikitabu - a book
 • Ishule - school
 • Isoko - market
 • Itabi - tobacco, cigarettes
 • Ingoma - a drum/a kingdom

Food
 • umukate - bread (Swahili)
 • muceri - rice
 • ibiraya - potatoes
 • amata - milk
 • amavuta - butter, cooking oil
 • inyama - meat
 • inkoko - chicken
 • amagi - eggs (sing. igi)
 • ivyema - peanuts
 • urubu - yoghurt
 • ubuki - honey
 • ifu - flour

Fruits
 • ivyamwa - fruits
 • igisaga - bananas (sweet)
 • inanasi - pineapple
 • umucungwa - orange
 • itunda (pl. amatunda) - "Japanese" fruit (fruit de Japon)
 • ivoka (pl. amavoka) - avocado

Vegetables
 • imboga - vegetables
 • ibitoke - bananas (plantains)
 • ibiharage - beans (sing. igiharage)
 • ishu - cabagge
 • umuhiti - cucumber
 • isarata - salad
 • inyanya/itomati - tomato


Drinks
 • amazi - water
 • inzoga – beer / used also for alcoholic drinks in general
 • ikawa – coffee
 • icayi – tea
 • fanta - all sorts of fizzy drinks (coke, fanta, sprite,..)
 • urwawa – banana wine
 • impeke – sorghum beer (home made)
 • kanyanga/rutuku – prohibited locally brewed spirit (made of manioc)
 • umunanasi/umuraha – pineapple spirit

Dishes, cuttlery
 • ikiyiko - spoon
 • imbugita - knife
 • ifurshet - fork
 • isahan - plate/dish
 • icupa - bottle
 • urupfunguruzo - bottle opener
 • ikirahuri - a glass

Animals
 • inka - cow
 • imfizi - bull
 • ishuri - young bull
 • impene - goat
 • intama - sheep
 • inkoko - hen, chicken
 • ingona - crocodile
 • imvubu - hippo
 • akayabo - cat
 • imbga - dog
 • inkende - monkey
 • isato - python

Persons
 • jewe - me
 • wewe - you
 • twebwe - we
 • izina (pl. amazina) - name
 • umuntu (abantu) - a person
 • umwana (abana) - child
 • umugore (abagore) - woman
 • umugabo (abagabo) - man
 • umuhungu (abahangu) - boy
 • umukobga (abakobga) - girl
 • umuzungu (agazungu) - white man (a European)
 • umuzungukazi - white woman
 • umwirabure - an African (a black person)
 • umwami (bami) - king
 • umugenzi (abagenzi ) - friend
 • umurimyi - a villager/a farmer
 • umutama - old man/wise man
 • umutamakazi - old/wise woman
 • umushingantahe - a notable
 • umwigisha - a teacher
 • umwigishwa - a pupil/a student
 • Imana - the God

Landscape & weather
 • ikiyaga - lake
 • umusozi (pl. imisozi) - mountain, hill
 • urizi (inzuzi) - river
 • ikibuye (ibibuye) - rock
 • ibarabara - path/road
 • izuba - Sun
 • ukwezi - Moon
 • imvura - rain
 • ikivura - storm

Numbers
 • igiharuro - number
 • isinzi - a big number (10 000 etc.)

1 - 10
 • 1 = rimwe kimwe umwe
 • 2 = kabiri - bibiri - babiri
 • 3 = gatatu - bitatu - batatu
 • 4 = kane - bine - bane
 • 5 = gatanu - bitanu - batanu
 • 6 = gatandatu
 • 7 = indwi
 • 8 = umunani
 • 9 = icenda
 • 10 = icumi

11 - 20
 • 11 = cumi nu rimwe
 • 12 = cumi nu kabiri
 • 13 = cumi nu gatatu
 • 14 = cumi nu kane
 • 15 = cumi nu gatanu
 • 16 = cumi nu gatandatu
 • 17 = cumi n'indwi
 • 18 = cumi n'umunani
 • 19 = cumi n'icenda
 • 20 = mirong'ibiri
 • 30 = mirong'itatu
 • 40 = mirong'ine
 • 50 = mirong'itanu
 • 60 = mirong'itandatu
 • 70 = mirong'indwi
 • 80 = mirong'umunani
 • 90 = mirong'icenda

100 - 900
 • 100 = ijana
 • 200 = amajana abiri (pl. "amajana")
 • 300 = amajana atatu
 • 400 = amajama ane
 • 500 = amajama atanu
 • 600 = amajama atandatu
 • 700 = amajama indwi
 • 800 = amajama umunani
 • 900 = amajama icenda

over 1000

 • 1000 = igihumbi
 • 100,000 = iraqi/ilaki


Days
 • kuwambere - Monday
 • kuwakabiri - Tuesday
 • kuwagatatu - Wednesday
 • kuwakane - Thursday
 • kuwagatanu - Friday
 • kuwagatandatu - Saturday
 • kuwamunga - Sunday (also used kuwa imana, i.e. God's day)

Time
 • umwaka (pl. imyaka) - year
 • uyu munsi - today
 • ejo - yesterday, tomorrow (depends on context)
 • ubu - now
 • ubunyene - right now
 • hanyuma - later, after
 • buhoro - slowly
 • vuba - soon (tuzobonana vuba - see you soon)
 • umusi, kumurango - day
 • mwijoro - night (Ijoro ryiza - good night)
 • munkoko - morning, dawn
 • umugoroba - evening (umugoroba mwiza = have a nice evening!)
 • igicu - midnight
 • isaha - hour, a watch


Sources & useful links

Posted by Eva